Ove Remåker

Utställningen "Reflektioner" på Carlstads Art Gallery juni 2021